Tumblelog by Soup.io
 • adamklimowski
 • dusielecc
 • NicTuPoMnie
 • mefir
 • pannaurania
 • trustworthy
 • olawie
 • give--me--love
 • popartstillalive
 • Clary
 • inanutshell
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Reposted frombluuu bluuu viadusix dusix
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viarisky risky
8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
9306 5f44 500
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viapuszka puszka

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viadiedrunk diedrunk
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek
9180 0a24
Reposted fromLittleJack LittleJack
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadooomiiin dooomiiin
Czasami dorosłość przychodzi szybciej i kiblowanie nic nie da.
2549 aa01 500
How sophisticated. Even knows that this is men's toilet.
Reposted frompassivelyhere passivelyhere viamaardhund maardhund
5290 34b3
Reposted fromidiod idiod
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
0897 4143 500
piękne Gliwice.
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
8838 e4a8
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatbtf tbtf
5630 a41b 500
Zachód w polach nad moim domem, jesień 2011
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl