Tumblelog by Soup.io
 • inanutshell
 • Clary
 • popartstillalive
 • give--me--love
 • olawie
 • trustworthy
 • pannaurania
 • mefir
 • NicTuPoMnie
 • dusielecc
 • adamklimowski
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

9238 b50c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
Reposted fromlaserpony laserpony viaslova slova
2540 b1d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka
7508 0208 500
1549 bab6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viafreska freska

July 16 2019

0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianoisetales noisetales
2903 cb7c
Reposted fromdeviate deviate viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viamadamemonroe madamemonroe
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaareyoumine areyoumine
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaareyoumine areyoumine
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaareyoumine areyoumine
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaclementiines clementiines
9156 0b9d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianoisetales noisetales
9902 7fbf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl