Tumblelog by Soup.io
 • adamklimowski
 • dusielecc
 • NicTuPoMnie
 • mefir
 • pannaurania
 • trustworthy
 • olawie
 • give--me--love
 • popartstillalive
 • Clary
 • inanutshell
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

Reposted frommrrru mrrru viaodnowa odnowa
Reposted frommrrru mrrru viaodnowa odnowa
8138 b2f7 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viabadblood badblood
i fckn miss u.
— please, come back.

March 23 2018

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatakatambasienka takatambasienka
Nie codziennie zakochujesz się w mężczyźnie z Twoich marzeń. A kiedy to robisz, to chcesz by "na zawsze" rozpoczęło się najszybciej jak to możliwe.
— Katy Regnery - "Weteran"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
Można tęsknić za kimś, kogo się nigdy nie miało?
— w piątek.
Reposted fromfantazja fantazja vianiskowo niskowo
Chce mi sie wyć. Nie płakać. Wyć. Ale nie mogę. Nie mam łez. 
Reposted fromdygoty dygoty vianiskowo niskowo
3654 4732 500
~~~Bob Marley
Reposted fromstormymind stormymind viakotfica kotfica
3151 6377
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
2937 0977
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaakysz akysz
7054 29bf
Reposted fromxalchemic xalchemic viabzdura bzdura
1649 0e90
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
8098 3e6a 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamy-life my-life
2495 bea8
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaodnowa odnowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl